Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Vägsele 5:1 / Vägsele 203

Visa alla bilder

Lycksele Vägsele 5:1 - prisvärd framtidsfastighet

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
85 ha
Areal på skiften:
85 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Översiktskarta väg
Översiktskarta
Tallkronor
Skogens Konung (Drottning)
Fastighetskarta stora skiftet
Fastighetskarta hemskiften
Skogskarta stora skiftet
Skogskarta hemskiften
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser

Obebyggd tomt

Ekonomibyggnader

Loge, lada och liknande, värdeår 1980-:
Area 32 kvm. Beskaffenhet: Enklare.
Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980:
Area 50 kvm. Beskaffenhet: Enklare.

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
76 ha
Impediment:
8 ha
Åker:
1 ha
Totalareal:
85 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
81.9 ha
Impediment:
2.9 ha
Övrigt:
0.2 ha
Totalareal:
85 ha

Marker

Åkermark
Areal 1 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Impediment
Areal 8 ha.
Skogsmark
Areal: 76 ha. Barrskog: 87 kbm/ha. Lövskog: 10 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Typkod
113, Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr

Övriga uppgifter

Taxeringsvärde 2014
Taxeringsvärde 2014 var 1.299.000 kr vara 1.240.000 skogsvärde.

Övrigt

ALLMÄNT
Skogsegendom med fint läge i storslaget skogslandskap i byn Vägsele Lycksele kommun. Perfekt för den skogs- natur- eller skoter- fiske och jaktintresserade för både sommar- och vinteraktivitet. Välskött. Fastigheten har ägts och förvaltats av mycket intresserad och respekterad skogstjänsteman.

BYGGNADER
På fastigheten finns varmbonat timrat hus med järnspis, öppen spis, elspis, kyl. Eget vatten och avlopp, wc. Används som fritids- och jaktstuga.
Nytt förråd, lösvirkeshus. Timrat TC, hundgård mm.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättat 2017 av SkogsInvest Norr AB. Skogsbruksplanen omfattar ca 82 ha produktiv skogsmark med c:a 6.200 m³sk, talldominerad, inslag av ädelgran och lärk. Stor andel mycket växtlig gallringsskog 30-70 år. Tre skiften som alla ligger vid allmän väg. Större skifte har också skogsbilväg nära rågång.

Perfekt tillköp för den som har äldre skog att avverka på tidigare ägd fastighet för att nyttja skogsavdrag till egen insats.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Fastigheten ligger under den gränsen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Storviltjakt i storslaget landskap. Fastigheten ingår i Vägsele Viltvårdsområde som jagar på ca 13.400 ha. Älg- och björnjakt, småvilt. Kontaktperson om du har frågor om jakten är jaktledaren/ordf Erik Genberg 070-6449093


FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 1.600.000 kr, bud lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost) från objektets plats på hemsidan skogenshus.se/fastigheter till salu eller sms till mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogenshus.se

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt inom Lycksele Kommun. Bor du i annan kommun krävs Länsstyrelsens förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Lycksele Vägsele S:2.
Skattetal: Mantal. 39/1792.

Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Tillträde Mm; Avtalsservitut Väg Mm; Ledningsrätt Tele; Officialservitut Vatten-Och Avloppsledning
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Väg Mm, Avtalsservitut Tillträde Mm, Avtalsservitut Kraftledning
Planbestämmelser
Natura 2000-område ()
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Tillträde Mm; Avtalsservitut Väg Mm; Ledningsrätt Tele; Officialservitut Vatten-Och Avloppsledning
Gemensamhetsanläggningar
Lycksele Vägsele S:2.
Skattetal: Mantal. 39/1792.