Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Ramsele 2:3

Visa alla bilder

Typ:
Antal skiften:
5
Areal på skiften:
125 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Övesiktskarta

Obebyggd tomt

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
115 ha
Impediment:
5 ha
Åker:
5 ha
Totalareal:
125 ha

Marker

Åkermark
Areal 5 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Impediment
Areal 5 ha.
Skogsmark
Areal: 115 ha. Barrskog: 147 kbm/ha. Lövskog: 26 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Småhusmark på lantbruk
188 000 kr
Åkermark
27 000 kr
Skog
2 670 000 kr
Skogsimpedimentmark
7 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Vindeln Ramsele GA:4 ändamål: Vägar


Last: Ledningsrätt Kraftledning, 2404-2017/2.1
Last: Officialservitut Vattentäkt, 2404-2020/27.2
Last: Officialservitut Väg, 2404-2020/27.1
Planbestämmelser
Fornlämning (1 st)
Rättigheter last
Last: Ledningsrätt Kraftledning, 2404-2017/2.1
Last: Officialservitut Vattentäkt, 2404-2020/27.2
Last: Officialservitut Väg, 2404-2020/27.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Vindeln Ramsele GA:4 ändamål: Vägar