Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Öreborg 1:6

Visa alla bilder

Typ:
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
45 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
39 ha
Impediment:
3 ha
Åker:
3 ha
Totalareal:
45 ha

Marker

Åkermark
Areal 3 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Impediment
Areal 3 ha.
Skogsmark
Areal: 39 ha. Barrskog: 172 kbm/ha. Lövskog: 11 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
22 000 kr
Skog
1 458 000 kr
Skogsimpedimentmark
6 000 kr
Skog med avverkningsrestriktioner
16 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Planbestämmelser
Biotopskyddsområde Natura 2000-Område