Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Nylandsnäs 1:12

Visa alla bilder

Vännäs Nylandsnäs 1:12 - mycket välbeläget mitt i Umeåregionen

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
31 ha
Areal på skiften:
30.5 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Översiktskarta
Fastighetskarta översikt
Fastighetskarta Åkerskifte
Fastighetskarta Skogsskifte
Skogskarta
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
Målklasser
Avd 1-12
Avd 12-21
Avd 22-24
Skifte 5 Avd 1 Åker

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
22 ha
Åker:
4 ha
Övrigt:
5 ha
Totalareal:
31 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
25.5 ha
Impediment:
0.7 ha
Åker:
3.7 ha
Övrigt:
0.6 ha
Totalareal:
30.5 ha

Marker

Åkermark
Areal 4 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Skogsmark
Areal: 22 ha. Virkesförråd, tot: 202 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
36 000 kr
Skog
823 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Mycket välbeägen fastighet i Vännäs kommun mitt i Umeåregionen Storslagen natur i Umeålvens dalgång.

Fastigheten på 31 ha har ca 25 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är till stora delar välskött, och det råder inget akut skötselbehov förutom avtalad skogsvård.
Fastighetens totala virkesförråd uppgår till ca 1.800 m³sk och medelboniten är 4,5 m³sk/ha och år. Gran är det dominerande trädslaget och blåbär den dominerande vegetationstypen.

Skogsvård
Skogen på fastigheterna är lättskött med utmärkt åtkomlighet då allmän väg går genom fastigheten. Avverkade avdelningar markbereds och planteras enligt avtal mellan Säljaren och virkesköparen.

Naturvärden
På fastigheten finns förutsättningar för att skapa bestånd med höga naturvärden.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen uppdaterades2017 och omfattar ca 25,5 ha produktiv skogsmark med c:a 1.800 m³sk. God tillväxt medelbonitet 4,5 m3sk per ha. Grandominerad med 46 % gran, 30 % tall och 24 % löv.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet är mindre än 50 ha.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheterna ingår i väskötta Vinbäcks Jaktklubb som jagar på ca 750 ha.(Källa: Länstyrelsen). Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar. Beläget i Umeälvens storslagna dalgång.
Älg, kronhjort, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson jaktledaren Tommy Jonsson 070-212 41 71

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 980.000 kr, bud lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost) från objektets plats på hemsidan skogenshus.se/fastigheter till salu eller sms till mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogenshus.se

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 7/256.

Avtalsservitut Kraftledning
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 7/256.