Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Rengård 1:6

Visa alla bilder

Vindeln Rengård 1:6 - prisvärd framtidsfastighet

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
40 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Översiktkarta
Fastighetskarta
Älg
Tallkronor

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
33 ha
Impediment:
7 ha
Totalareal:
40 ha

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
11 000 kr
Skog
603 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Framtidsfastighet vid vackra Bergvattensjön nära Överrödå på gränsen mellan Umeå och Vindeln. Fin fastighet på 40 ha i ett skifte. Domineras av gallringsskogar. Den vackra Bergvattensjön utgör gräns i väster.
Naturskönt med varierande skogslandskap med levande landsbygd i närområdet. Fastigheten har fin storlek och är utvecklingsbar.
Perfekt för den natur eller skoter- jakt- och fiskeintresserade för både sommar- och vinteraktiviteter

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen omfattar ca 32 ha produktiv skogsmark med c:a 3.600 m³sk, varav ca 1.300 m3sk över 100 år. Skogsbruksplanen har upprättats 2017.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 100 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis väl uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fin jakt i storslagen natur. Älg- och småvilt. Kontaktperson om du har frågor om jakten är Ingemar Teglund 070-6383377


FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 980.000 kr, bud lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost) från objektets plats på hemsidan skogenshus.se/fastigheter till salu eller sms till mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogenshus.se. Intresseanmälan senast 2017-12-11

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.


BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Skogsbruksplan är upprättad år 2017 i pcSkog. Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte är bosatt i Vindelns kommun, samt för juridisk person som AB etc.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/64.
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/64.