Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Gravfors 2:3 / Gravfors 32

Visa alla bilder

Umeå Gravfors 2:3 - prisvärd framtidsfastighet

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
60 ha
Areal på skiften:
61.3 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vägkarta
Tallkronor
Översikt Gravfors by
Fastighetskarta bild
Ålg
Skogskarta färg
Skogskarta transp
Sammanställning
Ålderklasser
Huggnningsklasser

Ekonomibyggnader

Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980:
Area 170 kvm. Beskaffenhet: Enklare.

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
42 ha
Impediment:
8 ha
Åker:
6 ha
Bete:
2 ha
Övrigt:
2 ha
Totalareal:
60 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
49.9 ha
Impediment:
10.7 ha
Övrigt:
0.7 ha
Totalareal:
61.3 ha

Taxeringsvärden

Ekonomibyggnad
23 000 kr
Betesmark
6 000 kr
Åkermark
54 000 kr
Skogsimpedimentmark
16 000 kr
Skog
1 311 000 kr
Typkod
122, Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad

Övrigt

ALLMÄNT
Skogsegendom med fint läge i Umeåregionen i byn Gravfors. Umeå kommun. Perfekt för den skogs- natur- eller skoter- fiske och jaktintresserade för både sommar- och vinteraktivitet. Gräns mot Gravån. Enkla byggnader.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättat 2017 av Martinsons. Skogsbruksplanen omfattar ca 49,9 ha produktiv skogsmark med c:a 3.475 m³sk, varav ca 1.260 m3sk äldre skog S1-S2. Avd 21 är markberedd 2017, ska planteras 2018 på Säljarens bekostnad genom avtal med virkesköpare.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Fastigheten ligger under den gränsen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår i Gravfors Viltvårdsområde som jagar på 2.236 ha + viss tilläggsmark. Fiske Gravåns FVO.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 1.300.000 kr, bud lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost) från objektets plats på hemsidan skogenshus.se/fastigheter till salu eller sms till mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogenshus.se

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 7/128.
Planbestämmelser
Natura 2000-område () , Naturreservat (2014-08-28)
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 7/128.